18 05.2015

Ochrona danych o krytycznym stopniu poufności

Są tacy klienci, dla których optymalizacja wydajnościowa jest drugorzędna, natomiast aspektem absolutnie krytycznym i priorytetowym jest poufność danych. Poufność idąca o wiele dalej, niż są w stanie zapewnić standardy takie jak choćby PCI DSS stosowany przez instytucje finansowe.

Poufność, której naruszenie może się zakończyć zapłatą potężnych kar finansowych, pobytem w więzieniu, a nawet śmiercią lub kalectwem.

Dla takich klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę budowy chmur prywatnych o podwyższonej poufności działania, z pełną izolacją sieciową i opcjonalnie routingiem TOR, wyposażonych w killswitche i inne mechanizmy zabezpieczające przed przejęciem danych przez wrogie służby. Szczegóły cenowe możesz znaleźć w naszym cenniku usług.

Poniżej zaś znajdziesz nasze wewnętrzne wytyczne w zakresie obsługi szyfrowanych dysków twardych w systemach Linux, oraz innych aspektów zapewniania klientom poufności. Są to wytyczne podstawowe, natomiast z każdym klientem ustalamy wytyczne szczegółowe, głównie w zakresie konkretnych procedur obsługi kluczy szyfrujących.

Komunikacja z klientem


W Polsce każda osoba może być wezwana do złożenia zeznań w roli świadka (również w drodze tzw. pomocy prawnej dla służb innego kraju). Świadek w myśl polskiego prawa nie może odmówić zeznań, nawet gdyby miały obciążyć jego klienta, dlatego też współpracując z klientami stosujemy zasadę "nie pytaj, nie mów", w myśl której klient nie powinien przekazywać nam żadnych informacji odnośnie charakteru poufnych danych (my zajmujemy się wyłącznie obsługą infrastruktury IT i wiedza nt. charakteru danych oraz usług w warstwie aplikacyjnej nie jest nam potrzebna).Procedury techniczne

Rozważasz konkurencyjne oferty? Zapytaj wszystkich potencjalnych dostawców o standardy postępowania z poufnymi danymi, a będziesz miał jasność, komu najbezpieczniej zaufać.

Szyfrowanie i obsługa zaszyfrowanych dysków twardych
1. Szyfrowanie dysku rozruchowego:
 • szyfrowanie powinno być realizowane za pomocą technologii LUKS i narzędzi zawartych w systemie operacyjnym, nie wolno używać niestandardowego oprogramowania (jest to dopuszczalne tylko dla Windows)
 • szyfrowanie powinno być skonfigurowane na etapie instalacji systemu operacyjnego
 • hasło do odszyfrowania dysku powinno mieć przynajmniej 250 bitów entropii (małe i duże litery, cyfry, 60 znaków lub więcej) i nie powinno być nigdzie zapisywane w formie jawnej - tylko i wyłącznie w programie do zarządzania hasłami, np. KeePass
2. Uruchamianie systemów z zaszyfrowanym dyskiem rozruchowym:
 • w miarę możliwości dysk powinien być odszyfrowywany ręcznie za pomocą fizycznego monitora i klawiatury lub konsoli KVM (dla serwerów fizycznych), bądź konsoli hiperwizora (dla serwerów wirtualnych)
 • w pozostałych przypadkach system operacyjny powinien mieć zainstalowany serwer Dropbear pozwalający na zdalne odszyfrowanie dysku i start systemu; Dropbear powinien mieć inny klucz ssh hosta od docelowego systemu
3. Szyfrowanie dysków z danymi:
 • szyfrowanie powinno być realizowane za pomocą technologii LUKS bądź loop-aes i narzędzi zawartych w systemie operacyjnym, nie wolno używać niestandardowego oprogramowania (spoza repozytoriów dla danej dystrybucji)
 • sposób generowania kluczy i haseł określa odrębna procedura, ustalana osobno dla każdego klienta
 • klucze i hasła powinny być przechowywane tylko i wyłącznie na maszynach, które mają mieć dostęp do konkretnych dysków, oraz w kontenerze KeePass
4. Dostęp do odszyfrowanych dysków z danymi:
 • należy unikać podłączania i odszyfrowywania dysków z danymi na maszynach będących hostami OpenVZ (z wyjątkiem dysków zawierających kontenery OpenVZ przeznaczone do uruchamiania na danej maszynie)
 • nie wolno podłączać i odszyfrowywać dysków z danymi na maszynach będących hostami LXC (z wyjątkiem dysków zawierających kontenery LXC przeznaczone do uruchamiania na danej maszynie)
 • nie wolno podłączać i odszyfrowywać dysków z danymi na maszynach bez szyfrowania dysku rozruchowego
 • nie wolno eksportować zawartości odszyfrowanych dysków z danymi przez NFS
Zasilanie serwerów z szyfrowanymi dyskami twardymi
1. Wymagania dla maszyn z zaszyfrowanym dyskiem rozruchowym, lub ze stałym dostępem do zaszyfrowanych dysków z danymi:
 • zasilanie takich maszyn musi być rozłączalne za pomocą pojedynczego wyłącznika sprzętowego ("killswitcha"), również w przypadku maszyn z redundantnymi zasilaczami
 • forma i lokalizacja wyłącznika powinna być tak dobrana, aby umożliwić dyskretne (kilkoma prostymi ruchami ciała, bez zachowań mogących budzić podejrzenia) rozłączenie zasilania i wyłączenie wszystkich maszyn w strefie zagrożenia w przypadkach określonych odrębną procedurą
Zaufanie do serwerów poza fizyczną kontrolą klienta
1. Wymagania dla maszyn z zaszyfrowanym dyskiem rozruchowym, lub ze stałym dostępem do zaszyfrowanych dysków z danymi:
 • każdy taki serwer powinien pełnić (na własne potrzeby) role MTA i centralnego sysloga, jak również być samowystarczalny pod każdym innym względem
 • na serwerze powinny być monitorowane wszystkie zdarzenia fizyczne, których monitoring jest wykonalny w danej wersji systemu operacyjnego (za pomocą demonów udevd, acpid i innych)
 • nieuzgodnione z obsługą Data Center wyłączenie lub reset serwera, w szczególności poprzedzone występowaniem innych zdarzeń (np. wpięciem urządzenia do portu USB), należy traktować jako kompromitację serwera
 • architektura świadczonych usług i backupu danych na takich serwerach powinna być przygotowana na możliwość kompromitacji serwera (a nawet wszystkich serwerów w danej lokalizacji) w dowolnym momencie (mechanizm tzw. failover)
2. Obsługa skompromitowanych maszyn:
 • kompromitacja serwera najczęściej jest równoznaczna z przejęciem lub próbą przejęcia serwera przez służby prawne, krajowe lub zagraniczne (np. Policja, FBI)
 • nie wolno zdalnie odszyfrowywać dysku rozruchowego ani dysków z danymi na skompromitowanej maszynie
 • dopuszczalne jest jedynie pozyskanie (w dowolny sposób) kopii dysków twardych ze skompromitowanej maszyny i uruchomienie takiej maszyny lokalnie, w środowisku całkowicie odseparowanym od sieci, celem odzyskania danych; uruchomiona w ten sposób maszyna nie powinna być już nigdy podłączana do sieci


Ten artykuł jest częścią naszej misji wyrównywania szans przeciętnego człowieka w starciu z korporacjami i służbami obcych państw, działającymi z pozycji siły. Zobacz także pozostałe dotychczas opublikowane artykuły na ten temat:Tomasz Klim
Administrator serwerów i baz danych, specjalista w zakresie bezpieczeństwa, architekt IT, przedsiębiorca. Ponad 20 lat w branży IT. Pracował dla największych i najbardziej wymagających firm, jak Grupa Allegro czy Wikia. Obecnie zajmuje się bezpieczeństwem projektów blockchainowych w Espeo Software. Chętnie podejmuje się ciekawych zleceń.


Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Szukasz pomocy? formularz kontaktowy